Stužkování
V úterý 27. října se v první třídě děly věci! Prvňáčci předvedli svým blízkým příbuzným, že dva měsíce školní práce je za nimi opravdu vidět. Při ukázkách čtení, psaní i matematiky nebyla znát odpolední únava a všichni pracovali velmi zaujatě a pilně. Dospěláky je ale také třeba pochválit, protože uhodli všechny hádanky, které si pro ně děti připravily. Celou akci příjemně doplnilo občerstvení, které pro prvňáčky nachystali deváťáci Bára, Alča L., Nela, Eliška, Davča a Vojta. Na závěr společného odpoledne jsme zavzpomínali nad fotkami z akce Rytíři 2015. Vzpomínky máme také uchovány v podobě originálního videa, které vytvořila paní Harazímová. Prvňáčci odcházeli na své zasloužené první podzimní prázdniny v tričkách školy, s řádem pravého prvňáka a se spokojeným úsměvem na tváři.
27. 10. 2015    Hana Svatoňová
Kurz "Umíme se učit"
Nad podstatou a důležitostí učení se zamysleli žáci 7. a 8. třídy. Odpovědět na několikrát položenou otázku proč se učit nebylo vůbec jednoduché. Ve skupinách žáci plnili různé úkoly, hledali správné postupy přípravy na vyučování, diskutovali o svých zkušenostech, poznatcích a zvyklostech při učení.
27. 10. 2015    Milena Rudolfová
Halloween ve 4. třídě
Duchové, příšery, netopýři a tajemné čarodějnice ovládli život ve 4. třídě. Žáci statečně pracovali na projektu Halloween, který se prolínal různými předměty. V anglickém jazyce tvořili strašidelný dům plný duchů - Ghostly house, popisovali místnosti v domě a procvičovali použití předložek. Ve výtvarné výchově žáci malovali různé duchy a dýně. V českém jazyce pak pracovali s tajuplným textem, odpovídali na otázky, doplňovali pravopisné cvičení.A jak se jim práce dařila? Podívejte se na fotečky:)
26. 10. 2015    Veronika Kršková
Náboženství a náboženská tolerance
Deváťáci v hodinách občanské výchovy zpracovávali v průběhu září a října skupinové projekty o náboženství (judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, buddhismus). Každá skupina musela vyhledat, vytřídit a zpracovat informace. Výsledkem byl plakát, který obsahoval vše podstatné a důležité. Nesměla chybět ani prezentace práce a doplňující úkoly pro spolužáky.
20. 10. 2015    Veronika Kršková
Tematický den
Kolik dnů vydrží hamburger bez uložení do lednice? Jak negativně ovlivní naše zdraví stravování ve fast foodech? Co všechno jíme v běžných potravinách? Jak nejlépe pomoci lidem s nedostatkem základních potřeb v rozvojových zemích nebo po přírodní katastrofě? Odpovědi nejen na tyto otázky získali žáci druhého stupně v průběhu Dne výživy, který pro nás připravila společnost Arpok Olomouc.
19. 10. 2015    Milena Rudolfová