Lyžařský výcvik 1.třídy
Ve dnech 25. - 27.ledna se většina našich prvňáčků zúčastnila lyžařského výcviku v areálu sjezdovky pana Kareše v Koutech nad Desnou. Pod vedením zkušených instruktorů pana učitele Petra Lukáše a slečny Ivanky Turkové dělaly děti podle svých možností opravdu viditelné pokroky. Největší radost ale máme z toho, že žádného malého lyžaře neodradilo ani počasí, které nám především v pondělí nepřálo, ale ani stoupající únava a někdy i mírně zamotané tělo. Vše probíhalo bez zranění, v dobré náladě a příjemné atmosféře také díky ochotným rodičům, kteří po celou dobu byly dětem i nám dospělákům k dispozici. Jmenovitě děkuji za pomoc paní Harazímové, Kubíčkové, Krawiecové, Morongové Pavle, Samčíkové a panu Laštůvkovi, Mandíkovi a Kallyovi. Naší největší odměnou jsou vždycky spokojení žáčci, kteří jsou plni elánu a nadšení.
25. 1. 2016    Hana Svatoňová
Novoroční běh do schodů
Na naší škole se uskutečnil závod v běhu do schodů. Jednalo se o závod jednotlivců, kde závodili chlapci a děvčata. Všichni se snažili a bojovali ze všech sil, aby dosáhli co nejlepšího výkonu. Soutěžilo se na prvním i druhém stupni. Zde je přehled výsledků ze závodu:
1. třída
1. Maruška Palyová1. Olda Král
2. Kája Harazímová 2. David Kukaj
3. Kristýnka Sekáčová 3. Jirka Kubíček
2. třída
1.Karolína Kopotová1. Martin Pupík
2.Anna Švejnohová2. Ondřej Stejskal
3.Barbora Hošková3. Lukáš Ficnar
3. třída
1. Kateřina Kubíčková1. Petr Polách
2. Holoušová Tereza2. Jan Říha
3. Eliška Fišnarová 3. František Novák
4. třída
1. Bližňáková Ela1. Bližňák Jiří
2. Laštůvková Anna, Sádovská Aneta2.Vyskočil Jakub
3. Turková Valérie3. Kareš Matyáš
5. třída
1. Červeňáková Pavla1. Švejnoha Ondřej
2. Lisnerová Pavla2. Linek Oliver
3.Matochová Karolína3. Dvořák David
6. třída
1.Pupíková Štěpánka1. Majkus Tomáš
2. Nápravníková Monika2. Noga Filip
3. Králová Zdeňka3. Kudelka Daniel
7. třída
1. Březinová Natálie1. Vogl Ondřej
2. Halaxová Emma2. Pur Jakub
3. Sládková Kristýna3. Máček Patrik
8. třída
1. Holoušová Barbora1. Bližňák Tim
2. Chromíková Tereza2. Luks Jaroslav
3. Strnadová Lucie3. Strnka Petr
9. třída
1.Kostková Alena1. Saňák Jan
2. Škrabalová Bára2. Bednář Lukáš
3. Lisnerová Alena3. Rajchrt Pavel
Vypracovala: Olga Mizerová
14. 1. 2016    Milena Rudolfová
Den robotizace s průmyslovkou
V úterý 12.1. se vybraní žáci 9. ročníku (L. Bednář, J. Saňák, V. Svatoň)zúčastnili Robotického dne na SPŠ v Šumperku. V průběhu 5 hodin si sestavili z lega model vozidla, které naprogramovali tak, aby bylo schopné projet předem určenou trasu v co nejkratším čase. Závěrečná soutěžní přehlídka byla příjemným zakončením celého snažení.
12. 1. 2016    Jana Plosová
Besedy Poradny zdraví v Šumperku
Pojmy, které souvisí s rizikovým sexuálním chováním si mapovali žáci 9. třídy. Formou diskuze, formou porovnávání vlastních názorů a vědomostí si osvojili mnohé informace. S pomocí paní lektorky si žáci uvědomili závažnost daného tématu.
V 7. třídě proběhla beseda na téma "Poruchy příjmu potravy". Mnohé žáky překvapila informace, že mezi námi žijí lidé s anorexií, bulimií a jinými poruchami příjmu potravy. Zamýšleli se nad příčinami a důsledky špatných stravovacích návyků, diskutovali o vhodných a nevhodných potravinách pro dospívající mládež, diskutovali i o vlivu společnosti, reklam na stravovací režim každého z nás.
8. 1. 2016    Milena Rudolfová
Kurz "Komunikační dovednosti"
Zopakovat si pravidla slušného jednání, např. hezkého oslovování jménem mezi spolužáky, pravidla bezproblémové komunikace s vrstevníky i s dospělými, si mohli postupně žáci 5. a 6. třídy. Povídáním, vysvětlováním a nácvikem správných postupů v komunikaci si upevňovali dovednosti, které mnohdy činí potíže. Respektovat pro nás nepřijatelný názor druhého, neskákat do řeči ostatním a zdržet se vlastního neuváženého projevu není vždy jednoduchou záležitostí.
5. 1. 2016    Milena Rudolfová