Slavnostní zakončení školního roku
A je to. Protrhli jsme cílovou pásku dalšího školního roku. V takovém případě je dobré se ohlédnout a ujasnit si, co se nám podařilo a z čeho si vzít ponaučení. Jsem přesvědčen, že na „jevišti života“ by se měli objevit především ti, kteří si zaslouží ocenění za svou kvalitní práci, za vzornou reprezentaci a za to, že pro ostatní udělali něco užitečného a přínosného.
V pondělí 29. června 2015 jsme se všichni sešli v loučenském Skleníku. Celého programu se ujala šikovná dvojice moderátorů Katka s Víťou. Přivítali žáky, pedagogické pracovníky a posléze i pana starostu. Stručně nás provedli událostmi uplynulého školního roku. Všem třídám pak dali prostor, aby nám sdělily, jak prožily rok právě ony. Ty mladší chodily po celých skupinách, starší třídy vysílaly na pódium své zástupce. Mohli jsme slyšet o značném množství událostí, programů, akcí či soutěží, kterých byli naši žáci účastni.
Pódiem pak defilovalo 76 žáků, kteří odvedli výbornou práci ve školních lavicích a prospěli s vyznamenáním, pozváno bylo také 28 žáků pochválených ředitelkou školy, kteří výrazně reprezentovali školu a obec, představeno bylo i devět aktivních žáků, tedy těch, kteří během celého roku sbírali body za nejrůznější aktivity a obsadili první místa ve svých třídách. Nezapomněli jsme ani na poděkování absolventům Klubíčka a Loučňáčku. Zejména šestice Loučňat výrazně prospěla dobrému jménu naší sborové dílny a má významný podíl na tom, že je Loučná nad Desnou známý pojem ve sborovém světě.
Máme již léta zavedenou takovou, dle mého názoru, pěknou tradici. Deváťáci uvádějí nově příchozí prvňáčky do školního života, mají nad nimi zejména v začátku jejich docházky jistý patronát. Na konci školního roku je pak na oplátku již zkušení prvňáci vyprovodí ze školy do života. Ta chvíle právě nastala. Každý z deváťáků sdělil, kudy povede jeho další studijní cesta, a předal vzkaz mladším spolužákům. Rádi jsme vycházejícím studentům poblahopřáli a předali několik dárečků, aby v dobrém vzpomínali na svou alma mater.
Na závěr se na jevišti objevili také pedagogičtí pracovníci, kterým bylo poděkováno symbolickou květinou za vše, co stihli během roku předat. Pak promluvil pan starosta, který pochválil průběh školního setkání a pozval žáky na prázdninovou letní akci. Zakončili jsme několika písněmi v podání dvou zdatných flétnistek Emči a Terezky a odvážných a šikovných páťáků.
Nesmím zapomenout poděkovat Katce Kubíčkové a Vítkovi Mesrlemu za jejich moderátorský výkon, Lukášovi Majkusovi za výběr muziky i mix a také Nele Sedláčkové za pořízení fotografií.
Poslední červnový den už jen předáme vysvědčení a vypuknou prázdniny. Přeji vám všem, aby byly dostatečně dlouhé, abyste načerpali síly do dalšího učení, aby byly dostatečně pěkné, abyste na ně rádi vzpomínali, a dostatečně zajímavé, abyste dostali chuť dále se vzdělávat v naší škole. Mějte se pěkně. PL
29. 6. 2015    Petr Lukáš
Naši sběrači v ZOO Olomouc
Odměnou za sbírání lesních plodů nebo za pilné celoroční sbírání starého papíru byl 26 žákům výlet do zoologické zahrady. Nejen, že si mohli všichni zopakovat učivo přírodopisu a pomocí informačních tabulí, zjistit mnoho nového, ale také se protáhnout v koutku pro děti Lanáčku. Po nezbytné návštěvě obchůdků se suvenýry se spokojené a unavené děti těšily domů.
25. 6. 2015    Milena Rudolfová
Předškoláčci v 1. třídě
V úterý 23. června 1. třídu navštívili budoucí prvňáčci. 6 předškoláků se zapojilo do společné práce s prvňáky. Během jedné vyučovací hodiny splnili úkol z matematiky, čtení a psaní. Prvňáčci ukázali co se naučili a jaké pomůcky při učení používali. Na závěr dostali dárečky. Prvňáčci předali sladkou kytičku s beruškou na špejli a předškoláčci magnetku s obrázkem. Přejeme všem budoucím prvňáčkům úspěšný start a těšíme se na další kamarády.
23. 6. 2015    Jitka Chytilová
Školní výlet IX.
Závěrečnou tečkou za posledním rokem školní ocházky byl výlet deváté třídy do Olomouce. Naši žáci si vyzkoušeli hry v Laser game aréně a pak otestovali svou odvahu, ale hlavně rovnováhu v lanovém centru Proud. Lezecké aktivity byly opravdu hodny statečných srdcí, největší úspěch měla houpačka, kde si mohli zájemci vyzkoušet volný pád. S odhodlaným výrazem ve tváři vystoupali odvážlivci na plošinu, odkud byli "shozeni" instruktorkou. Poté už mohli jenom doufat, že je jistící lano nezklame. A nezklamalo, přežili všichni a odnesli si skvělý adrenalinový zážitek. Když devítka utratila většinu kapesného, mohli jsme se za zpěvu dešťových kapek vydat zpátky k domovu.
22. 6. 2015    Ludmila Mikesková
Dopravní hřiště
Na závěr školního roku navštívili čtvrťáci dopravní hřiště v Zábřehu na Moravě. Uzavřeli tak své snažení v rámci dopravní výchovy a v teoretických testech i praktických zkouškách při jízdě na kole museli prokázat své znalosti a dovednosti. Velmi se jim dařilo a téměř všichni získali průkaz cyklisty.
18. 6. 2015    Petr Kršek