Hodnocení školního roku
Tak jako plyne voda i nám uplynul školní rok. Naše flotila devítí lodí se 125 námořníky na palubě, doplula pod vedením svých kapitánů do domovského přístavu. Došlo k závěrečné kontrole palubních deníků jednotlivých námořníků a k jejich ocenění za zdolání a překonání různých školních nástrah.
28. 6. 2012    Věra Turková
Školní olympiáda
Po čtyři dny probíhala na naší škole Školní olympiáda. Žáci byli rozděleni podle věku do deseti týmů, které si rozlosovali trenéři (vyučující) zastupující vybranou zemi.
V pondělí probíhal zahajovací ceremoniál. Za zvuku olympijské znělky nastoupili vlajkonoši s jednotlivými týmy. Čeští olympionici vztyčili olympijskou vlajku. Z řecké Olympie doputoval i do Loučné olympijský oheň, jehož posledním nositelem byl Honza Sádovský. Za všechny soutěžící složila slib Eva Svedková a za rozhodčí p. Jana Hezká. Poté bylo zahájeno soutěžní klání vědomostním kvízem. Jednotlivé týmy byly rozděleny podle věku na mladší a starší soutěžící. Soutěžící si postupně vybírali otázky v rozsahu jednoho až pěti bodů ze zvolených oborů jazyka českého i anglického, matematiky, fyziky, dějepisu, zeměpisu a přírodopisu. Za nesprávně odpovězené otázky byly body odečítány. Nejúspěšnějšími ve vědomostním kvízu se stali soutěžící z Řecka.
V úterý jednotlivé týmy změřily své síly v atletických disciplínách. Soutěžilo se ve sprintu, ve vytrvalosti, ve skoku vysokém, ve skoku dalekém, ve skoku z místa a v hodu plným míčem. Týmy nominovaly vždy dva jiné soutěžící pro každou disciplínu. Své nejlepší atletické dovednosti předvedl tým z Francie.
Ve středu se uskutečnil fotbalový a florbalový turnaj. Týmy se rozdělily na dvě skupiny a každá se účastnila jednoho turnaje. Vítězem fotbalového turnaje se stal tým z Maďarska. Své tažení do vítězného konce florbalového turnaje dotáhli houževnatí Irové.
Po tři dny si jednotlivé týmy průběžně připravovaly veřejné vystoupení, aby představily svoji zemi. Vše vyvrcholilo ve čtvrtek odpoledne ve Skleníku, kde se sešly soutěžící týmy a jejich fanoušci. Slavnostní přehlídku jednotlivých států zahájili Řekové s bohy a řeckým tancem v chlapeckém provedení. Čína představila svoji kuchyni, jazyk i bojové umění. Olympionici z Francie na nás shlíželi z Mont Blancu, ukázali skvělou módu i parfémy, nechyběl závod Tour de France a ani tenisový zápas. Reprezentanti spojeného království představili královskou rodinu, zavzpomínali na Shakespeara, Beatles i své automobily. Na gondole připlouvaly jednotlivé osobnosti Itálie, mezi kterými nechyběl neodolatelný papež Patrik. Temperamentní Maďaři připravili pikantní hostinu a předvedli jak trávit v koupelích volný čas. Irové představili zajímavosti své země a nechybělo ani taneční vystoupení. Nezapomenutelný zůstane také tým Ruska se svým tlumočníkem. Zástupci USA představili zemi mnoha tváří – nechyběli indiáni, kovbojové, americký fotbal, popcorn a další americké vymoženosti. Závěr patřil domácímu týmu z Česka a jejich výstupu na Říp. Po vystoupení jednotlivých týmů hlasovali diváci o přidělení posledních bodů. Nejvíce svým vystoupením zaujala diváky slunná Itálie.
A jak vše dopadlo? Po čtyřech dnech soutěžního klání prvenství a zlaté medaile vybojovala v samém závěru Itálie pod vedením p. uč. Anny Pěčkové a p. Jany Hezké. Tým tvořili Oliver Linek, Monika Nápravníková, Martin Bargel, Jarda Fojtík, Jarda Luks, Ala Lisnerová, Eliška Rychlíková, Vašek Sedláček, Adam Šilar, Pavel Chlebaňa, Marcela Pavelková a Paťa Pěška.
Stříbro získal tým z Řecka a bronzové medaile putovaly do USA.
Za zvuku olympijské znělky byla svěšena vlajka, olympijský oheň uhasl a naše školní olympiáda se stala minulostí. Ať žije olympiáda příští.
21. 6. 2012    Věra Turková
Den dětí
Za slunečného počasí se na hřišti Spartaku Loučná nad Desnou sešlo přes 100 dětí z blízka i dáli na zábavném odpoledni, které uspořádalo občanské sdružení Rodiče dětem při základní škole společně s oddílem kopané TJ Spartak Loučná nad Desnou. Děti se svými rodiči absolvovali dvanáct zábavných disciplín - skákání v pytli, hod kroužky, hod na cíl, skládání hlavolamů, chůze na chůdách i plechovkách, shazování plechovkové pyramidy, florbalový slalom, výlov mincí, navlékání korálků a další. Odměnou za splnění úkolů bylo pro všechny opékání špekáčků. Po ukončení soutěžních disciplín proběhla tombola pro aktivní účastníky zábavného klání. Po celou dobu byla zajištěna diskotéka pro malé i velké a o další občerstvení všech přítomných se staral fotbalový klub. Za všechny účastníky děkuji rodičům z občanského sdružení a oddílu kopané.
16. 6. 2012    Věra Turková
Stezkou Bílé Opavy
Pro jarní turistickou vycházku jsme vybrali se žáky páté, osmé a deváté třídy trasu kolem Bílé Opavy. Autobusem jsme se dopravili do Karlovy Studánky. Podél toku jsme zdolávali mnohdy náročné překážky a rozmanitý terén, ale odměnou nám byla krásná zákoutí, tůňky a vodopády Bílé Opavy. Došli jsme na chatu Barborku, kde jsme se občerstvili a načerpali sil na další cestu. Po asfaltové cestě jsme dorazili až ke Švýcárně, kde jsme měli opět zastávku a pak už jen z kopce dolů do Koutů. V Koutech jsme nasedli na vlak a jeli domů. Počasí nám přálo a tak se nám výlet líbil, i když jsme byli unaveni.
15. 6. 2012    Milena Rudolfová
Javoříčské jeskyně
V pátek 15. 6. 2012 se druhá a třetí třída vydala na svůj školní výlet. Počasí nám přálo, a proto byla procházka místním lesem velmi příjemná. Uchvacující však byla krása, kterou nám nabízí podzemí jeskyně se svými stalaktity i stalagmity. Jako bonus jsme zahlédli také několik netopýrů. Po zajímavé prohlídce jsme se občerstvili v blízké restauraci, nakoupili nezbytné dárečky a vydali se spokojeně domů. Děkuji všem žákům, že vzorně reprezentovali naši školu, protože byli paní průvodkyní i obsluhou restaurace za své chování pochváleni.
15. 6. 2012    Hana Svatoňová