Za československými dějinami
Komentovanou prohlídkou legionářského vlaku jsme si rozšířili poznatky o komplikovaném návratu našich vojáků z východních bojišť. Zařízení a vybavení vagonů zajišťovalo potřeby každodenního života, ale plnilo i obrannou a vojenskou funkci. Program celodenní exkurze v Olomouci doplnila výstava z díla secesního malíře Alfonse Muchy.
16. 9. 2021    Milena Rudolfová
Páťáci ve výtvarce
Počasí nám příliš nepřálo, ale ani to nás neodradilo v cestě za sběrem malých klacíků a větviček popadaných mezi stromy, které žáci využijí k příštímu tvoření. Dnes se v dětech probudil i stavitelský um a žáci se vrhli do staveb domečků pro nejmenší obyvatele a hmyz v našem krásném zámeckém parku. Přejeme jim příjemné živobytí v nových staveních.
16. 9. 2021    Šárka Charvátová