Od zrníčka ke chlebu - předání zrna třeťákům, poděkování
Žáci 4. třídy mají úrodu sklizenou. Odevzdali část zrníček třeťákům, která zasejí na své políčko koncem září. Přejeme všem, aby se jim při práci dařilo. Za pomoc a umožnění pracovat na tomto projektu čtvrťáci poděkovali vedení školy a předali společně vyrobený věneček.
15. 9. 2021    Jitka Chytilová