Otevření dílen
Na konci minulého roku jsme díky Nadaci ČEZ mohli realizovat projekt školních dílen. Samozřejmě jsme předpokládali, že touto dobou již budeme mít hotové některé žákovské výrobky. Bohužel, jistě nemusím popisovat současnou situaci.
Abychom mohli dostát svému slibu a zmíněný projekt propagovat, využili jsme nabídky pana Vladislava Sobola, mluvčího skupiny ČEZ, a se školní skupinou jsme malinko netradičně a improvizovaně otevřeli prostor, ve kterém budou žáci naší školy tvořit a vyrábět. Za přítomnosti paní starostky Petry Harazímové, šéfa elektrárny Dlouhé Stráně pana Vítězslava Chmelaře, paní zástupkyně Jitky Čulíkové a paní učitelky Jitky Chytilové se svou školní skupinou žáků jsme společně přestřihli symbolickou pásku a tím definitivně otevřeli školní dílny. Pro pozorné pozorovatele fotografií jen dodáváme: Máte-li pocit, že páska vypadá jinak, máte pravdu. Protože k nám přitekl proud peněz z elektrárny, raději jsme se rozhodli tématicky přeštípnout drát.
Těšíme se, že po prázdninách budeme moci rozjet dílny naplno nejen v rámci vyučování, ale také třeba formou modelářského kroužku či jiných polytechnických činností. Budeme rádi, když nám v tom pomůžete.
Za fotografie děkujeme panu Vladislavu Sobolovi.
12. 6. 2020    Petr Lukáš