Poznáváme hydrosféru
Šesťáci se v rámci svého učiva pustili do probádání hydrosféry.Každý si vybral některý z nabídnutých experimentů a sám si ho vyzkoušel. Vznikly modely k výrobě vodní energie, vyzkoušeli si pokus s rozdílnou hustotou vody díky soli, pozorovali, jak se olejové skvrny vytváří na vodné hladině, někteří vyrobili model koloběhu vody, či vytvářeli koryto řeky, také se pokusili a pozorovali vytváření krápníků v podzemí.
1. 6. 2020    Věra Turková