Laboratorní práce z fyziky
Dnes jsme si dokázali, že opravdu umíme změřit fyzikální veličiny, o kterých jsme si doposud povídali.Laboratorní práce nebyla jen o měření veličin, ale také o naší šikovnosti či obratnosti.Důkazem jsou fotografie pořízené během vyučovací hodiny.
9. 5. 2019    Jana Plosová