Hra o nezávislost
Nezávislý znamená být volný, svobodný, samostatný, suverénní. Avšak pokud se týká cigaret a alkoholu, nemusí tomu vždycky tak být. Šesťáci a sedmáci se vydali na cestu hrou o nezávislost. Plnili různé úkoly - řešili šifry, hodnotili sami sebe, testovali své znalosti v otázkách zdravého životního stylu bez závislostí, praktickou ukázkou získali povědomí o stavu plic po vykouření cigarety. Po splnění všech aktivit všichni odcházeli plni odhodlání, nestát se závislým.
2. 5. 2019    Milena Rudolfová
Poradna zdraví - besedy
Dívky a chlapci 5. třídy se tentokrát rozdělili. Téma vyžadovalo určitou míru soukromí, protože se žáci s lektorkami pustili na dobrodružnou cestu dospíváním.
Čtvrťáci besedovali o chování člověka ke zvířatům, zaměřili se hlavně na pejsky. Naučili se nejen správným postupům v kontaktu se psem, ale také způsoby ochrany před možným útokem.
Názory na zdravý životní styl, zdravou výživu, na udržování těla v dobré kondici prodiskutovali s lektorkou žáci 8. třídy.
2. 5. 2019    Milena Rudolfová