Čarodějnický rej
Poklidné nedělní odpoledne probudil k životu průvod malých i velkých čarodějnic a čarodějů. Společně jsme došli před místní hasičskou zbrojnici, kde bylo pro všechny nachystáno 13 stanovišť, na kterých si děti mohly vyzkoušet svou manuální zručnost, kreativitu, odvahu, sportovní dovednost i nakreslit obrázek pomocí pařátků nebo kopýtka. Za odměnu všichni zúčastnění obdrželi malé občerstvení. Přestože byla velká zima, hřál mě pěkný pocit, že se lidé umí sejít a společně se pobavit. Děkuji všem ochotným dospělákům, mladším pomocníkům, místním hasičům a školní družině za pomoc při organizaci :D.
28. 4. 2019    Hana Svatoňová