Měření síly.
Měřidlem pro měření síly je siloměr. To už šesťáci vědí a snad nezapomenou, protože každý z nich se pokusil takový siloměr vyrobit. Poznáte autory výrobků?
21. 10. 2020    Jana Plosová