O rybáři a jeho ženě
V úterý 22. října se žáci prvního stupně vypravili do šumperského divadla na pohádku O rybáři a jeho ženě. Zpracování tohoto příběhu o rybáři a jeho manželce, která nemá nikdy dost, vychází ze sbírky moderních pohádek Jana Wericha Fimfárum. Na účelně a vtipně řešené scéně jsme sledovali nesmrtelný příběh o lidské chamtivosti, závisti a domýšlivosti. Komediálně laděné pohádkové představení plné písniček se dětem líbilo. Děkujeme.
22. 10. 2019    Věra Lukášová
(Ne)opakovatelný/í
S číselnými kódy si museli poradit žáci 8. a 9. třídy a správně pochopit a splnit úkoly programu se zajímavým názvem " (ne)opakovatelný/í". Tematiku odpadového hospodářství lektoři zpracovali do zábavných činnostních aktivit, které žáci se zájmem a správně postupně řešili a získávali tak informace potřebné k odkódování nejen kontejnerů na odpad, ale hlavně východu z budovy:).
22. 10. 2019    Milena Rudolfová
Pravěká výtvarná tvorba v šesté třídě
Už víme, jak vyzdobit jeskyni rytím prsty do jílu, otiskem ruky a podobiznou zvířat. Zjistili jsme, že není jednoduché vymodelovat Venuši. Zkusili jsme ilustrovat encyklopedii o dinosaurech a zažili i výbuch sopky.
22. 10. 2019    Magda Komárková