Stužkování prvňáčků
Ve čtvrtek 17. října jsme na naší škole uspořádali stužkování prvňáčků. Odpoledne nás ve třídě navštívili rodiče i sourozenci, aby se podívali, co všechno jsme se od začátku školního roku naučili. Děti s nadšením přednášely, třídily obrázky, projely se písmenkovým vláčkem, jezdily výtahem, psaly na stroji, četly, zpívaly, psaly "vlaštovky", počítaly, navštívily kočičí školu, s pomocí matematického divadélka řešily slovní úlohy...
Potom pan ředitel uvedl slavnostní obřad stužkování. Kamarádi z deváté třídy dětem předali trička s logem školy a dekorovali je plackou "Prvňáček 2019/2020".
Zatímco si prvňáčci v družině pochutnávali na výborné perníkové buchtě, kterou pro ně upekli starší spolužáci pod vedením paní učitelky Rudolfové, proběhla v první třídě krátká rodičovská schůzka.
Na závěr jsme se společně pobavili u promítání fotografií z našeho osobnostně sociálního kurzu Cesta za vodou.
Děkuji panu řediteli, paní učitelce Rudolfové, paní asistence Kopotové, žákům deváté třídy a jejich třídní učitelce Janě Plosové za pomoc při přípravě a organizaci této akce. Rodičům děkuji za podporu a prvňáčkům přeji šťastnou cestu do světa písmen a čísel.
17. 10. 2019    Věra Lukášová
Poznáváme vesmír
Naše zeměpisné cestování jsme zahájili výletem do vesmíru. Poznávali jsme hvězdy, souhvězdí, galaxie, komety, meteoridy a další vesmírné objekty. Nejvíce jsme zkoumali a porovnávali planety, abychom mohli nakonec vytvořit modely naší sluneční soustavy.
17. 10. 2019    Věra Turková
Proč je Země modrá?
Chcete vědět, proč je naše planeta Země nazývána modrou planetou? Přijďte se zeptat do 7. třídy.
17. 10. 2019    Věra Turková