Není ryba jako ryba
Slyšeli jste někdy o podivných rybách? Nebo dokonce o takových, které se můžou utopit? V předcházejících hodinách přírodopisu jsme se v 7. třídě věnovali rybám. Poznávali jsme ryby plovoucí v našich řekách i rybnících, prozkoumali jejich vnější i vnitřní stavbu těla. V hlubokých oceánech jsme objevili latimérii podivnou - žijící fosílii, a po pár tempech se dopravili až za africkými bahníky. Tyto dvojdyšné ryby nemají dostatečně velké žábry, proto se musejí čas od času nadechnout i nad vodní hladinou, aby se neutopily.
10. 10. 2019    Anita Bučková