Výukový program


Výuka ve všech třídách probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Od labyrintu školy k ráji života - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, 282/07.

Od školního roku 2017/2018

podporujeme individuální vzdělávání podle § 41 školského zákona..
 

Plná znění ŠVP:

Základní škola

Školní družina