Pojďte si hrát! 

Připravili jsme pro děti i rodiče zábavné aktivity, které známe z prostředí školní družiny. Posíláme pěkné pozdravení a těšíme se zase brzy na viděnou. Aktivity pro vás připravuje vedoucí vychovatelka školní družiny s dětmi. 

 

►Vytleskávačka ČOKOLÁDA – něco pro rytmus a šikovné tlapky
   

Hra na pantomimu - Hádej, kdo jsem? Hru na povolání si můžete zahrát venku i v domácím prostředí. Jeden hráč si vybere jedno povolání  a formou pantomimy (vlastním tělem)  ho předvádí, např. zpěvák, lékař, kadeřnice, zedník, malíř pokojů, kuchařka. Je zakázáno mluvit nebo používat jakékoliv předměty. Ostatní hráči se snaží uhodnout o jaké povolání jde.

Hádání pohádkových postav - Hráč si myslí na nějakou pohádkovou postavu a ostatní  hádají pomocí otázek o koho jde (možná pouze odpověď ano/ne).

►Vědomostní hra MĚSTO, JMÉNO, ZVÍŘE, VĚC, ROSTLINA - pravidla hry jsou jednoduchá a lze je přizpůsobit dle věku dětí. Každý hráč si nachystá papír s tabulkou a  tužku.  Vybere se hráč, který řekne hlasitě písmeno „A“ a potom potichu pokračuje v přeříkávání abecedy, dokud jiný zvolený hráč neřekne „STOP“. Hráči píší do jednotlivých kolonek slova patřící do dané kategorie začínající na písmenko, u kterého hráč skončil. Jakmile někdo vyplní všechny kolonky a řekne stop, kolo končí a spočítají se body. Návod ke hře k nahlédnutí (pro zvětšení klikni na obrázek):