Přihláška do školní družiny pro školní rok 2020/2021 *.pdf

Řád školní družiny   *.pdf

ŠVP ŠD   *.pdf

Prominutí úplaty, má-li žadatel dítě v pěstounské péči    *.pdf  

Prominutí úplaty, když žadatel pobírá sociální příplatek    *.pdf

Roční plán školní družiny 2021/2022.................*.pdf