Rozpis setkání se žáky – 10.06.2020

PRO – profilové předměty (Čj, M, Aj), OST – ostatní předměty (F, Z, D, Př)

Ikony jednotlivých meetingů budou aktivní ve středu 10.06.2020 od 10:00 .

13:00–13:45   14:00–14:45   15:00–15:45  
Jakub PETR
Sva, Luá
Mikuláš HÚSKA
Sva, Luá
   
Jan GOTKOWSKI
Chy, Kom
Eliška KELBICHOVÁ
Chy, Kom
   
Jonáš HÚSKA
Kr, Ká
       
Tereza ČABLOVÁ
PRO – Mik, Plo
Tereza ČABLOVÁ
OST – Bc, Ru, Tu, Lu
   
Matthew James SIVÁK
OST – Bc, Ru, Tu, Lu
Matthew James SIVÁK
PRO – Mik, Plo
   
    Marek KRATOCHVÍL
PRO – Ká, Čul
Marek KRATOCHVÍL
OST – Bc, Ru, Tu, Lu