Pokyn ředitele školy k provozu MŠ od 10.05. do odvolání

Obecná ustanovení dle platných pokynů a nařízení MZDR a MŠMT:

 • mateřské školy jsou v provozu pro všechny děti

 • děti nemají povinnost nosit roušky a testovat se, pracovníci nosí ochranu úst a nosu

 • do prostor šatny může s dítětem asistující osoba na nezbytnou dobu

 • vstup třetích osob jen v odůvodněných případech

 • je nutné pravidelně větrat vnitřní prostory každých 30 minut, častý pobyt venku

 • probíhá pravidelná denní desinfekce prostor školky čističkami vzduchu

Další pokyny a informace:

 • přestože všichni pracovníci školky usilují o co nejbezpečnější provoz MŠ (často s dětmi pobývají venku, větrají, důsledně dbají na dodržování hygienických pravidel), existuje určité riziko nákazy → sledujme pečlivě zdravotní stav dětí a buďme zodpovědní a ohleduplní ke všem ostatním

 • poskytujte učitelkám včasné a objektivní informace o zdravotním stavu dítěte

 • zaměstnanci MŠ dohlíží na zvýšenou osobní hygienu dětí a jsou jim nápomocni při použití dezinfekčních prostředků; jsou používány výhradně jednorázové ručníky a kapesníky.

 • při stravování jsou stoly umyty a vydezinfikovány před a po servírování jídla, příbor dětem vydá zaměstnanec školky v rukavicích, děti nezaměňují nádobí, hrnečky

 • při odpočinku je zajištěno dostatečné větrání, na lehátkách se střídá směr ležících dětí

 • podle §7, odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví bude dítě vykazující známky akutního onemocnění odděleno od ostatních dětí, bude zajištěn dohled a neprodleně informován zákonný zástupce a ředitel školy

Účinnost opatření: od pondělí 10.05.2021

V Loučné nad Desnou 07.05.2021 Petr Lukáš, ředitel školy

 

 

Pokyn ředitele školy k provozu MŠ od 12.04. do odvolání

Obecná ustanovení dle platných pokynů a nařízení MZDR a MŠMT:

 • mateřské školy jsou v provozu pro děti s povinnou předškolní docházkou a děti ze složek IZS a vyjmenovaných profesí při zachování pravidel vyplývajících z mimořádných opatření a nařízení MZDR a MŠMT, ostatní děti zůstávají zatím doma a MŠMT předpokládá jejich návrat ve třetí etapě

 • probíhá pravidelné testování 2× týdně pro docházející děti

 • děti nemají povinnost nosit roušky, pracovníci nosí respirátory FFP2 či KN95

 • do prostor šatny může s dítětem asistující osoba na nezbytnou dobu

 • vstup třetích osob jen v odůvodněných případech

 • je nutné pravidelně větrat vnitřní prostory každých 30 minut, častý pobyt venku

 • probíhá pravidelný sběr dat a jejich odesílání do Covid form apps

Další pokyny a informace:

 • přestože všichni pracovníci školky usilují o co nejbezpečnější provoz MŠ (často s dětmi pobývají venku, větrají, důsledně dbají na dodržování hygienických pravidel), existuje určité riziko nákazy → sledujme pečlivě zdravotní stav dětí a buďme zodpovědní a ohleduplní ke všem ostatním

 • poskytujte učitelkám včasné a objektivní informace o zdravotním stavu dítěte

 • zaměstnanci MŠ dohlíží na zvýšenou osobní hygienu dětí a jsou jim nápomocni při použití dezinfekčních prostředků; jsou používány výhradně jednorázové ručníky a kapesníky.

 • při stravování jsou stoly umyty a vydezinfikovány před a po servírování jídla, příbor dětem vydá zaměstnanec školky v rukavicích, děti nezaměňují nádobí, hrnečky

 • při odpočinku je zajištěno dostatečné větrání, na lehátkách se střídá směr ležících dětí

 • podle §7, odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví bude dítě vykazující známky akutního onemocnění odděleno od ostatních dětí, bude zajištěn dohled a neprodleně informován zákonný zástupce a ředitel školy

Účinnost opatření: od pondělí 12.04.2021

V Loučné nad Desnou 11.04.2021 Petr Lukáš, ředitel školy

 

 

Usnesením vlády č. 200 ze dne 26.02.2021 o přijetí krizového opatření MZDR ČR je od 01.03. do 11.04.2021

zakázána osobní přítomnost dětí v mateřské škole

 

Pokyn ředitele školy k provozu MŠ od 01.03. do 11.04.2021

Zákon 561/2004 Sb. (Školský zákon) ukládá v § 184, odst. a) předškolákům povinnost účastnit se distanční výuky. Podle školního řádu a po konzultaci s vedoucí učitelkou MŠ vydávám následující pokyn:

 • provoz školky přerušuji do 11.04.2021 podle prodlouženého krizového opatření vlády č. 200 z 26.02.2021
 • základním informačním zdrojem a rozcestníkem stanovuji webové stránky školy www.zsloucnand.cz a vývěsku školy před školní družinou
 • předškoláci jsou povinni účastnit se distanční výuky, mají nárok na stravu, kterou si mohou vyzvednout u výdejního okénka ŠJ ZŠ denně do 13 hodin do jídlonosiče
 • protože se podzimní způsob distanční výuky osvědčil, zachováváme jeho principy i pro toto mimořádné období
 • dětem budou domů doručeny materiály na určité období (týden), které mohou průběžně nosit zpět do schránky u MŠ nebo vše přinést až při opětovném nástupu – budeme však rádi, za zpětnou vazbu v podobě fotografií či videí
 • ve společné skupině MŠ Loučná RODIČE na facebooku a na školním webu naleznete i spoustu odkazů a zajímavých aktivit na zpestření
 • jakékoliv dotazy ohledně distanční výuky vám zodpovíme v pracovní dny
  od 8:00-16:00 na tel.: 731 802 587 nebo e-mailu: skolka@zsloucnand.cz

V Loučné nad Desnou 20.03.2021

Petr Lukáš, v.r.

 

NÁROK NA OŠETŘOVNÉ → INFORMACE ČSSZ; FORMULÁŘ