Stanovy

Děkuji Vám všem za odvedenou práci a čas, který věnujete dětem, moc si toho vážím.

Přeji Vám všem pevné zdraví v novém roce a věřím, že bude možnost vymýšlet veřejné akce. Vyúčtování za rok 2021 i nová žádost o dotaci je předána finanční komisi. Uvidíme, co se podaří. 

Novou schůzku, prosím, očekávejte koncem února či počátkem března, jakmile nám opatření dovolí.

Hana Svatoňová