Výsledky voleb zástupců rodičů nezletilých dětí školy ze dne 17. 12. 2021:

1. Ing. Jan Vyskočil

2. Alena Jůvová

3. Ing. Ivica Másilková

Děkuji všem rodičům, kteří si našli čas na vyplnění ankety.

Poděkování za dosavadní práci také patří odcházející MUDr. Anežce Pupíkové, která pro Školskou radu pracovala tři volební období.

Hana Svatoňová