Složení školské rady

 

Předseda: Mgr. Hana Svatoňová, 583 550 126, s v a t o n o v a @ z s l o u c n a n d . c z

Členové:

Zástupci zřizovatele:
.... Jaroslav Sembdner, starosta obce
.... Ing. Miroslav Pospíšil, místostarosta
.... Mgr. Michaela Beranová
Zástupci rodičů:
.... MUDr. Anežka Pupíková
.... Ing. Jan Vyskočil
.... Alena Jůvová
Zástupci školy:
.... Mgr. Hana Svatoňová
.... Ing. Milena Rudolfová
.... Hana Potěšilová