Žákovská samospráva

 
Žákovská samospráva je skupina zvolených žáků z jednotlivých ročníků 2. stupně. Samospráva řeší problémy, konzultuje připomínky a názory žáků, podává návrhy pro příjemnější školní prostředí a podílí se na školních akcích.
 
 
 
1) Členové žákovské samosprávy
  • Žáci ve třídě mají právo si zvolit své zástupce. (max.2)
  • Volba členů probíhá každý rok.
  • Každý člen má povinnost se zúčasnit schůze samosprávy, podílet se na nápadech pro zlepšení práce školy.
 
 
 
2) Povinnosti žákovské samosprávy
  • Samospráva je povinná nést zodpovědnost za všechny aktivity co udělá.
  • Jednotliví členové mají právo vznést názor a myšlenku k probírané věci.
  • Členové samosprávy mají povinnost hlásit akce předem.
  • Podává názory na nové vybavení školy.
  • Členové mají povinnost se chovat slušně a vyslechnout náměty všech zúčastněných.
  • Dodržovat stanovy ŽS.
  • Členové samosprávy jsou povinni informovat své třídy o dění v samosprávě.