Divadelní představení v Šumperku
Děti z mateřské školy vyrazily autobusem do Šumperka na divadelní pohádku Tučňáci koláč nesvedou. Cestou autobusem děti pozorovaly krajinu a vyptávaly se, kde zrovna jsme. Všichni se už moc těšili na představení. Po příchodu se děti pohodlně usadily na sedadla a s napětím vyčkávaly, kdy už to začne. Začaly se smát, když z velké bedny vykoukli dva tučňáci, a smích je neopustil po celé představení. Divadlo bylo moc hezké. Poté jsme se vrátili autobusem zpět do školky na oběd.
10. 12. 2019    Monika Altmannová
Mikulášská nadílka
V pátek 6.12. zavítala do školky vzácná návštěva. Na děti se přišel podívat Mikuláš s andělem a čerty. Anděl s sebou přinesl knihu dobrých skutků a hříchů, které dětem přečetl. Hříšníci slíbili, že se polepší. Všechny děti zatancovaly nebo zazpívaly Mikulášovi a jeho družině. A tak čerti odešli s prázdným pytlem a Mikuláš dětem rozdal balíčky.
6. 12. 2019    Monika Altmannová
Mrazivá procházka
Venku lehce mrzne a koťátka se vydala na procházku naší obcí. Poprašek sněhu lákal děti k dělání andílků i stop do snížku. Prohlédly si nádherné rampouchy, které tvoří krajku kolem potůčku. A na závěr se zatočily na zamrzlém kolotoči.
5. 12. 2019    Monika Altmannová
Z pohádky do pohádky u Štěňátek
Pohádky provází děti celé dětství, pomocí nich se učily i v naší mateřské škole.Děti malovaly pohádkové postavy, hledaly známé pohádkové dvojice, rozeznávaly hlavní povahové rysy pohádkových bytostí, učily se popisovat pohádkové bytosti, skládaly předměty od nejmenšího po největší, pracovaly s pracovními listy, skládaly puzzle, zvládly dramatizaci pohádky O Červené Karkulce,zahrály si Černého Petra, učily se počítat, seznamovaly se slovy mnohoznačnými, vytvářely koláž Karlkulky a vlka, stavěly hrady a domečky pro skřítky,trénovaly zrakovou percepci,skládaly papírové čepice a mnoho mnoho dalšího.
2. 12. 2019    Jana Hoblerová