Výlet do Velkých Losin
Počasí nám přálo a sluníčko na nás vykukovalo už ráno na vlakovém nádraží. Vláček nás dovezl na zastávku U zámku. Odtud jsme došli do zámeckého parku k rybníčku. Tam si děti rozbalily svačinu a protože rybníček byl plný kačenek, rozdělily se i s nimi. Po svačině jsme si prohlédli zámecké nádvoří a poté jsme se vydali na dětské hřiště v Areálu zdraví. Tady se děti vydováděly. Poté jsme cestičkou prošli až k Pralinkárně, kde jsme všichni ochutnali výbornou zmrzlinu, děti vyzkoušely prolézačku a zahrály si na honěnou. Pak už naše cesta vedla přes infocentrum, kde děti dostaly krásné omalovánky, rovnou na vlakové nádraží. Odtud nás, zpožděný, vláček dovezl zase zpátky do Loučné. Výlet se nám vydařil a byl to prima den.
30. 6. 2020    Monika Altmannová
Loučení s předškoláky, dinosauři a doprava
LOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY
Před nástupem prázdnin jsme se museli rozloučit s kamarády, kteří nám odchází do 1. tříd. Paní učitelky dětem připravily občerstvení a rozlučku, dále se postaraly o program, fotky a o pár drobností na památku. Sdružení Rodiče dětem přispělo na dárečky v podobě památníčků a placek, paní asistentka se postarala o vzpomínkové portfolio a děti si to náramně užily. Budoucím prvňáčkům přejeme hodně zdaru, spoustu nových kamarádů a krásný vstup do nové životní etapy.
DINOSAUŘI
Vděčné téma pro děti i dospělé. Děti si udělaly dinosauří "terárium", vyráběly dinosaury z papírových tácků, kreslily a malovaly dinosaury, prohlížely knihy a encyklopedie. Vše jsme zakončili dinosauřím rozloučením s předškoláky.
DOPRAVA
Co jsme všechno stihli? Vyráběli jsme dopravní prostředky, malovali, hráli pohybové hry, skládali papírové stíhačky a mnoho dalších vzdělávacích činností. Opakovali jsme si pravidla silničního provozu pro chodce a cyklisty, poznávali jsme základní dopravní značky a paní učitelka nám domluvila prohlídku traktoru.
FOTOGRAFIE KE VŠEM ZMÍNĚNÝM AKCÍM NALEZNETE ZDE.
26. 6. 2020    Petr Lukáš
Rozloučení s předškoláky
Rok se s rokem sešel a my se jako každý červen loučíme s našimi předškoláčky. Rozloučení se konalo v pravěku mezi dinosaury. Pro všechny děti byla připravena stanoviště s úkoly. Za splněný úkol vždy děti dostaly samolepku dinosaura. Po splnění všech úkolů získaly Kinder vajíčko a malého dinosaura a čekalo je občerstvení. Poté se přešlo k slavnostnímu předávání dárečků a pasování předškoláků na budoucí prvňáčky. Všem budoucím prvňáčkům přejeme hodně štěstí a úspěchů ve školních lavicích.
26. 6. 2020    Monika Altmannová
Hejného metody a předmatematické představy
Nejstarší děti si vyzkoušely, jak zábavná může být matematika. Seznámily se s prostředím Autobusu, Dřívek a 2D (některé děti i 3D)geometrie. Na "Safaribuse" děti sčítaly a některé i odečítaly aniž by věděly, že pracují s příklady pro 1.třídu. Pomocí hrachu a párátek nebo barevných špachtlí děti skládaly základní geometrické tvary. Na fotkách si můžete všimnout, že krásně pracovaly s chybou, kdy přemýšlely nad tím, proč jim vyšlo něco jiného než čtverec. Nakonec zjistily, že čtverec má 4 strany a všechny musí být stejně dlouhé. A to se s geometrií se děti ve škole setkají až ve 2.třídě.
8. 6. 2020    Jana Hoblerová
NA LOUCE A V TRÁVĚ
Kytičky, žáby, vážky, motýli, pavouci, brouci, housenky, šneci, mravenci a další hmyz doslova ze všech úhlů a všemi smysly nás provázeli celých 14 dní.Pomáhali jsme při jarním úklidu naší zahrady a zasadili jsme si rajčata, na která se už těšíme. Obecní úřad nám věnoval několik budek, krmení pro zvířátka a knížek. Mockrát děkujeme. Bylo toho tolik, že ne vše jde napsat do textu, tak se alespoň podívejte na fotografie.
1. 6. 2020    Jana Hoblerová