Seznamování
Září už se chýlí ke konci. Děti se během tohoto měsíce seznamovaly s novými kamarády, s paní učitelkami i dalšími zaměstnanci a také s prostředím školky. Společně poznávaly pravidla, která ve třídě dodržujeme. Naučily se nové říkanky a zahrály si se svými kamarády různé hry.
28. 9. 2020    Monika Altmannová