Hejného metody a předmatematické představy
Nejstarší děti si vyzkoušely, jak zábavná může být matematika. Seznámily se s prostředím Autobusu, Dřívek a 2D (některé děti i 3D)geometrie. Na "Safaribuse" děti sčítaly a některé i odečítaly aniž by věděly, že pracují s příklady pro 1.třídu. Pomocí hrachu a párátek nebo barevných špachtlí děti skládaly základní geometrické tvary. Na fotkách si můžete všimnout, že krásně pracovaly s chybou, kdy přemýšlely nad tím, proč jim vyšlo něco jiného než čtverec. Nakonec zjistily, že čtverec má 4 strany a všechny musí být stejně dlouhé. A to se s geometrií se děti ve škole setkají až ve 2.třídě.
8. 6. 2020    Jana Hoblerová