Divadelní představení v Šumperku
Děti z mateřské školy vyrazily autobusem do Šumperka na divadelní pohádku Tučňáci koláč nesvedou. Cestou autobusem děti pozorovaly krajinu a vyptávaly se, kde zrovna jsme. Všichni se už moc těšili na představení. Po příchodu se děti pohodlně usadily na sedadla a s napětím vyčkávaly, kdy už to začne. Začaly se smát, když z velké bedny vykoukli dva tučňáci, a smích je neopustil po celé představení. Divadlo bylo moc hezké. Poté jsme se vrátili autobusem zpět do školky na oběd.
10. 12. 2019    Monika Altmannová