Výprava za
Děti vyrazily hledat Šípkovou vílu po šípkové cestě. Cestou plnily úkoly, které měly výchovně vzdělávací charakter. Opakovaly si počítání do 10, hledaly rozdíly mezi keři a stromy a určovaly první hlásku ve slovech. Zjistily, který vitamín šípky obsahují a jak vypadá šípkový keř, když kvete. Na cestě vyprávěly pohádku podle obrázků. Šípkovou vílu, ale nakonec nezahlédly, a tak ji si ji ve školce malovaly podle své fantazie. Z nasbíraných šípků si navlékaly náramky a ochutnaly šípkový čaj a marmeládu.
8. 10. 2020    Jana Hoblerová