Aktivní žák

Žáci jsou za své školní aktivity překračující rámec základních povinností hodnoceni formou bodů.

Hodnotí se každá jednorázová aktivita po jejím ukončení.

Určení počtu přidělených bodů a zápisy přidělených bodů jsou provedeny pedagogem, který je za akci odpovědný.

Počet bodů je zaznamenán do třídního deníku "Aktivního žáka".

Třídní učitel body měsíčně sčítá, na konci školního roku je odměněn jeden žák třídy, který dosáhl nejvyššího počtu bodů.

Oblasti hodnocení

Reprezentace školy ve sportu, práce ve školním pěveckém sboru, pomoc při organizování školních akcí, vzorné plnění školních povinností

Rozsah udělených bodů:  3 - 1 bod

Školní soutěže

Rozsah udělených bodů: 6 - 1 bod

- hodnotí se každá soutěž podle umístění - jednorázová - jednotlivci ( 4,3,2 body)

                                                                            - jednorázová - týmy (3, 2, 1 bod) 

                                                                            - průběžná - jednotlivci ( 6, 5, 4 body)

                                                                            - průběžná - týmy ( 5, 4, 3 body)

Reprezentace školy v soutěžích

Rozsah udělených bodů: 13 - 1 bod

- hodnotí se každá reprezentace podle pořadí - jednorázová - jednotlivci

- oblast (4, 3, 2 body)

 - okres (6 - 2 body)

  - kraj (8 - 4 body)

  - republika ( 10 - 1bod)

                                                    - jednorázová - týmy   -  oblast (4, 3, 2 body)

                                                                                           - okres (5 - 3 body)

                                                                                           - kraj (6 - 2 body)

                                                                                           - republika ( 8 - 1bod)

                                                     - průběžná - jednotlivci, týmy - viz výše + 3 body

                                                                                           - účast - 1 bod

Celostátní a mezinárodní projekty

Rozsah udělených bodů: 8 - 1 bod

- hodnotí se podle aktivity v projektu - např. samostatnost, kvalita, vytrvalost, apod.