S Bolkem a Lolkem na cestě kolem světa
Cestujeme napříč kontinenty.
Výzdoba školní chodby a družiny letos dětem napověděla, že celoroční téma bude zaměřeno hlavně na cestování a poznávání zajímavých míst, kulturních památek, tradic různých států, a to nejen evropských. Děti se seznámily s maskoty letošního školního roku Bolkem a Lolkem, které si zároveň namalovaly. Založily si cestovatelský deník a hravou formou se seznámily s jednotlivými světadíly. Pomocí dřevěných klacíků sestrojily Eiffelovu věž, kreslily a vystřihovaly ruskou matrjošku. Z ruliček vyráběly šikmou věž ve městě Pisa v Itálii a při tom přemýšlely nad její konstrukcí. Poslední dobrovolnou aktivitou byla hodinová věž Big Ben v Londýně, sestrojená z papírového kartonu. V průběhu celého měsíce děti hrály různé seznamovací hry. Připomněly si povinnosti ve školní jídelně a vytvořily veselé kuchtíky, kterými později vyzdobily nástěnku. Zručnosti a trpělivosti se děti učily při výrobě barevných bambulí. Z ořechových skořápek vyrobily pár roztomilých myšek. Sbíraly žaludy, které budou použity na zimní přikrmování zvěře.
30. 9. 2018    Simona Krahulová