S Bolkem a Lolkem na cestě kolem světa, závěrečné hodnocení
V červnu jsme se vydali na výšlap k Vřesové studánce. Zábavnou formou jsme oslavili Den dětí a zapojili tak všechny děti do osvěžujících vodních hrátek. Plnili jsme aktivity na přání dětí a chodili často ven, hráli různé pohybové hry na sportovním hřišti či v místním parku. Děti se učily stolní tenis a badminton, skákaly přes gumu nebo chodily na chůdách. Z papírové skládanky tvořily krásné jednorožce. Provedly poslední úpravy vlastnoručně provedené slepé mapy. Na konci naší dlouhé cesty jsme společně vyhodnotili a odměnili nejlepší cestovatelské deníky. Zhodnotili jsme témata školní družiny a navrhli nové náměty do dalšího školního roku. Krásné prázdniny a spoustu zábavy všem dětem přejí vychovatelky!
30. 6. 2019    Simona Krahulová
Výšlap na Vřesovou studánku
V sobotu 8. června se vydalo 39 účastníků výletu ŠD do přírody směrem z Červenohorského sedla k Vřesové studánce. Na stanici Horské služby si všichni vyslechli od záchranáře Romana Fišnara desatero zásad bezpečného chování při pohybu v horském terénu. Během cesty děti plnily různé úkoly a v cíli výpravy hledaly poklad ukrytý lesním skřítkem. Společně jsme se napili osvěžující vody, která má podle pověsti léčivé účinky, snědli malou svačinku a vydali se na zpáteční cestu. Děkujeme všem rodičům, zákonným zástupcům, dětem MŠ i ZŠ za pěkně strávené sobotní dopoledne!
8. 6. 2019    Simona Krahulová