S Bolkem a Lolkem na cestě po Austrálii
V dubnu děti školní družiny poznaly bumerang, jednoduchý dřevěný nástroj užívaný k různým účelům, který byl původně spojován s původními obyvateli Austrálie. Tuhou a vodou roztíratelnou temperou malovaly zástupce australské fauny. Do slepé mapy zapracovaly další kontinent. Jedno odpoledne se vžily do života klokanů a skákaly. Skákaly do dálky, v pytlích i snožmo s balóny mezi koleny. Prstem po mapě navštívily nejosamělejší místo na světě, Velikonoční ostrovy. Velikonoční svátky děti oslavily pečením zajíčků, namalovaly a nazdobily zajíce z kartonového výseku. Na papírová vajíčka vyrobená z dekoračního papíru pokrytá voskem a temperou vyškrabávaly různé motivy. Děti si mohly rovněž vyzkoušet enkaustiku, vajíčka malovaná horkým voskem si pak odnášely domů. Temperovou barvou namalovaly jarní venkovskou krajinu. Den Země si připomněly zábavným kvízem s tématikou ekologie. Soutěžily v přípravě kouzelného lektvaru, pro který měly vymyslet název, napsat jeho recept a sestavit kouzelnické zaříkávadlo. Při přípravě lektvaru sbíraly různé rostliny a jejich názvy vyhledávaly v atlasech či vzdělávacích kartách. Koncem dubna vytvořily nejen malé čarodějnice z papíru či dřívek, ale i velkou hadrovou čarodějku.
30. 4. 2019    Simona Krahulová