S Bolkem a Lolkem na cestě kolem světa
Cestujeme od pólu k pólu, vnímáme svět různými smysly.
V únoru děti namalovaly podklad pro slepou mapu, kterou jsme později postupně společně poskládali. Cestovaly od pólu k pólu, kreslily žraloky, kosatky či plejtváky. Z papíru tvořily zápich tučňáka. Stejnojmenné zvířátko si mohly vyrobit ze zapékací polymerové hmoty. Ve „Velké knize otázek a odpovědí“ nalezly spoustu zajímavostí a odpovědí na otázky nabízejících se ze světa zvířat. Jedno pohodové odpoledne si zpestřily posloucháním relaxačních velrybích písní a jiné meditační hudby, která slouží pro zklidnění a odpočinek. Rozeznávaly různé zvuky zvířat, skládaly eskymácké sudoku. Míč s potiskem světadílů posloužil dětem k zábavnému hraní. Hrály různé kolektivní hry, vyráběly valentýnské panenky, sváteční krabičky z kartonu, proplétaná srdíčka z papíru a zajímavá barevná srdíčka z alobalu. Některá děvčata se učila základy pletení a háčkování nebo vyráběla krásné mořské panny. Děti chodily často ven, kde hrály různé míčové hry, honily se a zdolávaly prolézačky na dětském hřišti. Pestrými barvami malovaly na zbytky sněhové pokrývky a tvořily tak různé kresby. Masopustní týden si připomněly četbou z knihy a tvořením různých zábavných masek. Nakonec si děti užívaly masopustní taneční zábavu pořádanou ve školní tělocvičně.
28. 2. 2019    Simona Krahulová