S Bolkem a Lolkem na cestě kolem světa
Severní Ameriku procestujeme trochu netradičním způsobem, společně si užijeme adventní čas ve školní družině.
V prosinci děti školní družiny malovaly suchým pastelem zvířátka Severní Ameriky. Cestovatelský deník si doplnily o další zajímavosti. Děti byly rozděleny do družstev, která mezi sebou soutěžila. V první soutěži se na chvíli vžily do role trosečníků, ve druhé aktivitě si zahrály hokej a zkusily střelbu do branky. Stříhaly a malovaly indiánská trička. Začátkem měsíce tancovaly a soutěžily na Čertovské diskotéce, v družině si postavily malé soukromé peklo. Poslouchaly písničky ze známých pohádek. Znalost českých pohádek si děti procvičily pomocí pohádkového kvízu. Malovaly Mikuláše, na tabuli kreslily čerta poslepu, tvořily ozdoby na vánoční strom. V první polovině prosince si povídaly o lidových tradicích a zvycích ve světě, poslouchaly příběh svaté Lucie a svaté Barborky, četly čertovské pohádky, ze kterých se dozvěděly, jak se peklo vlastně stavělo. Ve tvořivé dílničce si mohly vyrobit zlaté rybičky z oříšků, lapače snů, Mikuláše z dekoračního papíru, papírového anděla, čerta na špejli, sněhuláky z ponožek, tvořily a vymalovávaly různé vánoční sádrové odlitky. Prvňáčci připravili dopisy s přáním krásných Vánoc, které později poslali svým nejbližším. Vánoce ve školní družině děti oslavily posezením u vánočního stromečku, zazpívaly si sváteční písničky. Ježíšek nadělil dětem několik dárečků, které jim budou zpestřovat pobyt ve školní družině po celý rok. Poznaly nové společenské hry, zahrály si maňáskové divadlo. Ze sněhové nadílky měly všechny děti radost. Jezdily na sněhových lopatách, koulovaly se a stavěly různé stavby ze sněhu.
28. 12. 2018    Simona Krahulová