Mezinárodní den dětí, zábavné soutěžní odpoledne
Červen začal Mezinárodním dnem dětí. Společně jsme se s dětmi vydali na zmrzlinový pohár, prošli jsme se v parku a nakonec se děti zabavily na prolézačkách, houpačkách i skluzavkách. Následující týden děti soutěžily v různých sportovních aktivitách. Běhaly na čas, skákaly v pytli, stavěly věže z kostek, shazovaly plastové láhve naplněné vodou a pomocí freesbee se snažily trefit do brány. Děti si zahrály na lovce dopravních značek (seznámily se tak s dopravními značkami naší obce) a lovce značek aut (poznaly mnoho různých typů aut). Barevnými křídami malovaly na asfaltovou cestu, hrály zábavné společenské hry motivovány prázdninovou tématikou (Cesta do ZOO, Řeka hučí). V průběhu celého měsíce se děti zaměřily na prázdninové doplňovačky, písmenkovky, usměvavé hledačky. Skládaly papírové lodičky, tvořily mořské rybičky, vodovými barvami malovaly potápěče v hlubinách vod. V knihách si našly mnoho zajímavých a krásných míst vhodných pro letní prázdninové dobrodružství (Naše hory, 101 nejkrásnějších míst ČR). Ze stavebnice postavily rozhlednu Praděd. Vodovými barvami, voskovkami nebo barevnými křídami děti kreslily plakáty s prázdninovými motivy. Zábavnou a soutěživou formou si zopakovaly všechny tematické okruhy tohoto školního roku zaměřené na celoroční téma: „Zvyky a tradice naší země, významné dny a svátky.“ Poslední školní den se děti pustily do úklidu celé družiny.
30. 6. 2017    Simona Krahulová