ŘÍJEN
Tématem měsíce října byly listnaté stromy. Děti si o nich povídaly, dozvěděly se, čím jsou pro nás i naše okolí důležité a na vycházkách měly možnost pozorovat úžasnou podívanou, kterou nám jejich barevné listí v tomto ročním období nabízí. Některé děti se svými obrázky stromových alejí pochlubily na výstavě v muzeu silnic. Zároveň venku na vycházkách nasbíraly spoustu přírodnin (bukvice, žaludy, šípky, kaštany, šišky, listí,...), ze kterých navlékaly barevné girlandy a závěsy. Při pozorování stromů se zaměřily na Jírovec maďal, který má teď na podzim zářivě zlatožlutou barvu listí a zajímavé plody ukryté v zelených tobolkách s ostny (kaštany), které se dětem velice líbí. Poznávaly i jiné stromy díky předtištěným papírovým kartám s obrázky čtyř stromů, ke kterým následně přiřazovaly menší kartičky s obrázkem listu a plodu od jednotlivého stromu. Naučily se dvě nové pohybové hry (papírová honička a padá, padá listí) a v rukodělných činnostech vyráběly papírový strom s barevnými lístky. Dále skládaly origami- muchomůrky, vyráběly postavičky z brambor a malovaly listnaté stromy temperovými barvami.
30. 10. 2015    Šárka Charvátová