DUBEN
V dubnu se děti podívaly do rytířské školy. Rytíře si namalovaly, povídaly si o jejich životě, vysvětlily si, jak se jmenují jednotlivé části jejich brnění (kroužková košile, přilba, holenní brnění,...). Zahrály si několik pohybových her z rytířské školy (obíhačka, trhni si, zvedačka,...) a soutěžily v „lukostřelbě “(v hodu na cíl). Malovaly zeměkouli ke dni země, trénovaly sčítání a odčítání při vyplňování pracovních listů s rytířskou tematikou. Dále si vyrobily rytířské masky z papíru a namalovaly si každý svůj erb.
30. 4. 2015    Šárka Charvátová
Výlet na koně
Na ranči p. Kubíčkové (dne 24.4.2015) se děti mohly svézt a zároveň nakrmit koníky suchým pečivem.
24. 4. 2015    Šárka Charvátová