BŘEZEN
V tomto měsíci děti poznávaly středověký hrad. Hrady malovaly, stavěly ze stavebnic i skládaly z papírů a kartonů. Povídaly si o tom, kdo jsou obyvatelé žijící na hradě (král, královna, princ, princezna, …). S pomocí maňásků si zahrály improvizované divadlo ze života na hradě. Povídaly si o tom, kdo na jakém hradě či zámku byl a na slepé mapě vyznačovaly, kde se tato místa nacházejí. Při pobytu v parku zase stavěly hrady z přírodnin. Nakonec si na papírové čtvrtky namalovaly a vystřihly veselé obličeje princezen a princů, kterými vyzdobily prostory v ŠD.
31. 3. 2015    Šárka Charvátová