Červen
V posledním měsíci školního roku se děti věnovaly indiánům. Vyráběly indiánský náramek z papíru, poznaly a zahrály si indiánskou hru „Divocí koně“.Pověděly si i o některých indiánských hrách, které indiáni ve volných chvílích hrají, a pak je podle předtištěných obrázků přirovnávaly k jejich názvům. Taky si povídaly o tom kdo byli Apači a jak žili. V rukodělných činnostech malovaly indiánský totem a vyráběly papírové náramky na ruce. Nechaly si namalovat barevné obrázky barvami na obličej a na konci měsíce si popřály pěkné prázdniny.
30. 6. 2015    Šárka Charvátová