Březen
V průběhu měsíce si děti zahrály na školu a připomenuly si některé školní předměty. Při „tělesné výchově“ si zahrály různé pohybové hry v tělocvičně i venku na hřišti. V „matematice“ a „českém jazyku“ vyplňovaly pracovní listy s překreslováním stejného počtu tvarů a doplňováním I / Y do slov. Při „prvouce“ si povídaly o povoláních, která se vyskytují ve škole (učitel, uklizečka, školník, …) a o posláních a úkolech těchto osob včetně žáků. Dále si děti v „prvouce“ do vaty a hlíny zasadily semínka řeřichy, ječmene i jiných rostlinek a dověděly se co je léčivá rostlina a bylina. „Čtení“ a „hudební výchovu“ spojily při četbě pohádky: Jak Křemílek a Vochomůrka zasadily semínko. Zpívaly známý úryvek z pohádky: „Vstávej, semínko, holala, bude z tebe fiala“. Ve „výtvarné výchově“ malovaly jarní květiny a vyráběly květiny na zavěšení z barevných proužků papíru, kterými s pomocí pana školníka vyzdobily chodbu u jídelny v ZŠ. Dále malovaly školu, po které si udělaly exkurzi, vystřihovaly z novin písmenka, ze kterých skládaly nápis "ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou" a stavěly školu i školku ze stavebnic a skládaček.
31. 3. 2014    Šárka Charvátová