ZÁŘÍ
V úvodu školního roku se děti seznámily s prostorami a provozem ŠD. Byly poučeny o bezpečnosti a požární ochraně. Navzájem se spolu podělily o zážitky z prázdnin. Byly seznámeny s celoroční hrou, která je v letošním školním roce zaměřena na téma SAFARI. Na vycházkách obkreslovaly kůrotisky, hrály hry na hřišti za školou a odpočívaly při poslechu předčítaných pohádek.
26. 9. 2012    Šárka Charvátová