Květen
V měsíci květnu děti poznaly „šupináče“ a „skokany“ (hady, želvy a žáby). Seznámily se s několika zástupci obou živočišných druhů a zahrály si s nimi pohybové hry v tělocvičně. Vyráběly přáníčka a věnování maminkám ke Dni matek, kreslily žábu a želvu pomocí oválů a řešily různě obtížné hlavolamy. Připomenuly si různé druhy profesí, vyplňovaly pracovní listy, na kterých pomáhaly se sázením zeleniny na polévku. Vysvětlily si význam symbolů a značek, které jsou v přírodě používané. Například barevné značky turistických tras na stromech či symboly v mapách (př.: zřícenina, vodní plocha, zámek, jeskyně,...). Pokud je déšť nezahnal do družiny, trávily čas na hřištích.
28. 5. 2013    Šárka Charvátová