LISTOPAD
V měsíci listopadu se děti seznámily se sudokopytníky. S velbloudem, zebrou či buvolem si zahrály pohybové hry. Povídaly si o koních a hrály na poníky. Seřazovaly, vystřihovaly a lepily pohádkové obrázky dle správného pořadí. Poslouchaly předčítání různých druhů pohádek o jejichž obsahu si povídaly nebo jej malovaly. Skládaly panáčka z kostek, luštily různě obtížné křížovky a hlavolamy. Rytmizovaly říkanku „žába kváká“ či vyráběly bramboráčka z brambory, kterou podle své fantazie nazdobily. Děkujeme za milou návštěvu p. Sládkové a p. Bližňákové, které nás potěšily četbou pohádek bratří Čapků. Akce „DĚDEČKOVÉ A BABIČKY ČTOU DĚTEM POHÁDKY BRATŘÍ ČAPKŮ“ byla po jejich návštěvě v naší ŠD ukončena a obrázky, které děti pro tuto příležitost namalovaly, byly odeslány na adresu městské knihovny v Šumperku. Vyhodnocení soutěže a výstava nejlepších prací se bude konat v březnu 2013 v Šumperku.
27. 11. 2012    Šárka Charvátová