ČERVEN
Posledním měsícem školního roku děti úspěšně zakončily celoroční hru „SAFARI“, která nám po celý rok přinášela spoustu zajímavých činností a aktivit. Děti si namalovaly berušku a motýla pomocí oválů, zahrály pohybové hry na čmeláky a motýly a cestovaly vlakem na prázdniny při malování, stříhání a lepení jednoduchých pracovních listů.Zopakovaly si prostorové pojmy (pod, nad, v, vedle, u,...). Procvičily své znalosti, když z časopisů vystřihovaly obrázky, týkající se lidských smyslů (čich, sluch, hmat, zrak, chuť). Zúčastnily se i netradičních sportů. Zjistily například, že zavazování tkaniček bez použití jedné ruky není zas tak jednoduché. V závěru měsíce se věnovaly spíše odpočinku a relaxaci. Strávily odpoledne plné rekreačního sportu na minigolfu za Baštou, byly poučeny před nástrahami, na které mohou o prázdninách narazit a rozloučily se hravým odpolednem se zábavou a pohybem.
28. 6. 2013    Šárka Charvátová