Červen
V měsíci červnu se děti seznámily s posledním tematem celoroční hry. Červen se věnoval DOMINU. Byla to pomyslná „skládačka“, ve které si děti doskládaly jednotlivá měsíční temata jednoho velkého HŘIŠTĚ. Při této příležitosti si děti připomenuly předešlé měsíce a jejich temata. Maskotem měsíce byl lvíček Dominik. Děti prožily týden v pohybu, při kterém si zasportovaly. Také Den dětí, tvořený odpolednem v pyžamu plným her a zábavy. Připomenuly si, jak je i zdravý odpočinek důležitý. Navzájem se spolu podělily o plány na přicházející prázdniny. V závěru měsíce si děti povídaly o tom, jak projít prázdninami bez zranění a se všemi kamarády se rozloučily diskotékou.
27. 6. 2012    Šárka Charvátová