Malé ohlédnutí
I když děti navštěvovaly školní družinu v březnu jen krátce, stihly připravit jarní výzdobu, poskládat origami lišky. Z papíru tvořily barevné tulipány. Naučily se několik nových kolektivních her. Společně jsme zahájili stavebnicovou soutěž o nejzajímavější stavbu a četli z knih. Dětem se moc líbila indiánská povídka „O zlém a dobrém vlkovi“. Kdo měl chuť, mohl trávit svůj volný čas malováním čápa. Povídali jsme si o tom, kde čápi žijí a odkud přilétají.
18. 3. 2020    Simona Krahulová
Děti školní družiny navštívily místní hospodáře
Dnes odpoledne děti donesly několik namalovaných obrázků do nedalekého zemědělského zařízení a předaly je místním chovatelům hospodářských zvířat. Ti je potom na oplátku provedli po celém objektu, ukázali dětem nově narozená telátka a odpovídali na různé dotazy. Za to jim ještě jednou děkujeme!
5. 3. 2020    Simona Krahulová