Příroda jako lék
Zúčastnili jsme se projektu Edison a zahráli si několik pohybových her se zahraničními studenty z Ukrajiny, Indonésie a Tchaj-wanu. Aktivně jsme naše hosty zapojili do psychomotorických her s padákem a také se společně pobavili při rozcvičce s využitím anglických pokynů. Zapouštěním barev do klovatiny jsme vytvořili pestrobarevná valentýnská srdíčka. Čas masopustních oslav jsme si připomněli tvořením masek,kresbou i skládačkou masopustního klauna. Překážková dráha posloužila dětem k procvičování hbitosti i rychlosti. Představili jsme si domácí sušičku a nasušili v ní chutná jablíčka. Zjistili jsme, že přišel správný okamžik na sledování probouzející se přírody ze zimního spánku. Jaro nám předčasně zaťukalo na dveře, objevily se první sněženky a větvičky z vrby jívy, známé jako kočičky.
27. 2. 2020    Simona Krahulová