Příroda v zimě
Začátkem prosince se děti školní družiny bavily na čertovské diskotéce, tancovaly a hrály různé soutěže. Měly příležitost si v družině vyrobit čertovskou vychytávku, zábavnou pomůcku rozvíjející u dětí postřeh i obratnost. Tvořily sněhové víly, vánoční skřítky, dekorační papírové krabičky, papírové stromečky, vánoční sáčky i taštičky. Ze samotvrdnoucí hmoty vykrajovaly různé vánoční ozdoby. Z přírodního materiálu skládaly jeleny. Pekly perníčky, napsaly dopis Ježíškovi, pravidelně vymalovávaly a doplňovaly adventní kalendáře. Pastelkou kreslily výkresy tematicky zaměřené na zvířátka v zimě a vánoční čas. V parku pak relaxovaly, stavěly domečky pro malá zvířátka nebo čarovaly s poletuchami. Prováděly různé pokusy se sněhem. Navštívily Lesní správu, odkud si odnesly nejen nové informace, ale i nějaké dobroty a upomínkové předměty. V adventním čase se vydaly na procházku a nakrmit zvěř do nedaleké obory. Nachystaly zobání pro místní vrabčáky i sýkorky. Četbou se děti dozvěděly mnoho informací o prosincových tradicích a svátcích (řezání třešňových větviček, pověst o Mikulášovi, zvyky o svátku svaté Lucie, čtyři neděle adventí,……….). Do našeho programu jsme zařadili i besedu vedenou panem záchranářem. Děti si mohly na modelových situacích vyzkoušet, jak se správně zachovat v krizových situacích.
20. 12. 2019    Simona Krahulová
Na návštěvě u druháčků
V hodině hudební výchovy si druháčci připomněli říkanku o mravenečkovi, kterou nacvičili ve školní družině pro svoji paní učitelku. Paní učitelka se později k dětem přidala, společně si pak zazpívali Mravenčí ukolébavku. Na děti čekalo malé překvapení v podobě legračního mraveniště. Po té zavládla ve vyučování vánoční nálada. Všichni druháčci začali hrát na flétnu krásné adventní písně. Vánoční atmosféru si připomenuli zpěvem známých koled za doprovodu kytary. Byl to krásný zážitek!
20. 12. 2019    Simona Krahulová