Prosinec v ŠD
V prosinci trávily děti čas venku na vycházkách. Objevily „Strom radosti“,stojící vedle obecního úřadu. Vystřídaly se při četbě příběhu o sněhu a následně společně text rozebraly. Vypočítaly a vyrobily si číselnou omalovánku s vánočním stromečkem. Zahrály si postřehovou hru, při které hledaly názvy pohádkových postav na měnící se počáteční písmeno. Povídaly si na téma „České zvyky a tradice“. Nevynechaly ani výtvarné činnosti s vánoční tematikou. Tvořily zimní krajinu s pomocí otisků růžiček brokolice do bílé barvy, vyráběly masky čertů, malovaly zimní obrázky křídami na chodník před školou . Prohlížely a povídaly si o knihách s vánoční tematikou. V závěru měsíce si děti v ŠD nazdobily stromeček a jednotlivá oddělení si uspořádala své besídky, při kterých děti ochutnávaly cukroví, poslouchaly koledy a pohádky o Ježíškovi a vyráběly vánoční přání pro rodiče.
21. 12. 2020    Šárka Charvátová
Adventní tvoření
S adventním obdobím je spojena celá řada tradic. V tomto čase děti školní družiny navštívily po jednotlivých skupinách místní obecní úřad a vyráběly dárečky pro své nejbližší. Touto cestou chceme poděkovat všem pracovníkům OÚ, kteří se podíleli na přípravě tvoření.
18. 12. 2020    Simona Krahulová
Když zima ťuká na dveře
V listopadu jsme využili k vycházkám místní park. Sledovali změny přírody, povídali si o padání listí a přípravě zvířátek k zimnímu odpočinku. Poznávali a porovnávali ptáčky na obrázcích. Opět jsme nahlédli do světa pohádek, četli z knih i dětských časopisů. Znalost klasických pohádek si procvičili v pohádkovém kvízu. Tvořili a malovali draky na různé způsoby. Z plastelíny tvarovali čertíky i hříšníky, až z toho vzniklo malé pohádkové peklíčko. Pro děti bylo připraveno mikulášské a vánoční tvoření. Luštili jsme mikulášské hádanky a vyprávěli o začínajícím adventu.
1. 12. 2020    Simona Krahulová