Příroda hrou
Četbou i povídáním o tradici dušiček a pro děti velmi atraktivním Halloweenu jsme si připomněli další významné dny v tomto podzimním období. V pondělí 11. listopadu proběhly svatomartinské dílničky určené všem dětem. Děti si mohly vyrobit barevný meč z kartonu, houpací svatomartinskou husu z papírových talířků, těšit se mohly na přípravu a košt rohlíčků. Vyzkoušely si zábavné psaní husím brkem a dozvěděly se mnohé o lidových tradicích. V listopadu děti malovaly i kreslily obrázky tematicky zaměřené na přírodu. Poslechly si zajímavé příběhy skřítka Bolhoje. Tvořily ještěrky ze škrobového papíru, zábavnou vážku z papíru a javorového klacíku. Druháčci se naučili říkanku o mravenečkovi, se kterou se zároveň pochlubili své paní učitelce, a na oplátku nám paní učitelka zazpívala společně s dětmi Mravenčí ukolébavku. Na vycházce nebo při hraní v místním parku mohly děti sledovat proměnu podzimní přírody. Navázaly na Den stromů a hmatem i podle kůry poznávaly různé druhy dřevin. Při pobytu venku hrály pohybové hry. Po celý měsíc si užívaly ruční práce s využitím barevné vlny.
30. 11. 2019    Simona Krahulová